Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen - EFOP-1.6.2-16-2017-00011

A kedvezményezett neve: Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány
A projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő Baglas település részen - konzorciumi partnerként
A szerződött támogatás összege: 107.493.700 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00011

A projekt bemutatása:

A projektet a Kaposmérő Községi Önkormányzat valósítja meg konzorciumi partnerekkel, melyek közül az egyik a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány.

A projekt Kaposmérő Baglas szegregált település részét célozza meg, a célcsoportot az ott élő közösség 16-54 éves korú tagjai közül 55 fő alkotja.

Projekt szakmai megvalósítása az alábbi tevékenység által történik:

I. Célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra

a) A folyamatos szociális munkás jelenlét biztosításával a kölcsönös bizalomépítés, kapcsolatteremtés zajlik a szegregátumokban élőkkel, illetve a helyi szereplők bevonására, aktivizálására kerül sor.

II. Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése

A  Kaposmérő, Baglas utca 8. szám alatti ingatlanon lévő Közösségi Ház alkalmas a   jelenlét alapú szociális munka helyszínének

III. A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek készítése

IV. Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása

2 fő szociális munkás és 1 fő helyi start asszisztens kerül bevonásra

V. A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása a következő tevékenységekkel:

a) A település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységek.

VI. A Közösségi Beavatkozási Terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása - Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások.

VII. Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése

a) A konzorciumi partnerek, együttműködő partnerek és egyéb helyi szereplők bevonásával (pl. iskola, tanoda, egyház, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltató) rendszeres időközönként workshopok megtartása

VIII. Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás

A bevonandó 18 év alatti lakosság esetében javasolt a helyi intézményekkel együttműködve minél több gyermek esetében az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán, illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés, oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése.

a) Telepen élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és kompetenciafejlesztése.
b) Szülői szerep erősítését célzó tréningek, foglalkozások és közösségi tevékenységek.
c) Iskoláskorú gyermekek iskolai előmenetelének iskolán kívüli támogatása, tehetségfejlesztése, kiemelten a már működő szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítésével.
d) Az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében a bevont személyek és családok és az oktatási intézmények közötti együttműködés megerősítése, az iskolai felzárkózást támogató szolgáltatások biztosítása.
e) Drogprevenciós és további felvilágosító és megelőzési programok.
f) Fejlesztő, feszültség feldolgozó, pozitív mintákat közvetítő játékos és sport-szabadidős programok.g) Koragyerekkori fejlesztések elérését támogató programok.
h) Az óvodai, iskolai nevelésben való eredményes részvétel előmozdítása az óvoda, iskola és a család közötti koordinációt biztosító start asszisztens (az adott szegregátumban élő projektben foglalkoztatott segítő személy) alkalmazásával.

IX. IX. Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása

a) Egészségügyi szűrések megszervezése, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok  elérésének lehetővé tétele.
b) Egészségfejlesztő, felvilágosító programok, egyéni tanácsadás, a lelki egészség fejlesztését szolgáló tájékoztatás, információ-nyújtás.
c) Étkezési szokások, gyermek étkeztetési szokások formálása.
d) A családi életre felkészítő programok megvalósítása.
e) Dohányzás leszokást, alkohol és drog problémák megoldását segítő programok megvalósítása.

X. Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés

Cél a bevonandó aktív korú (16–54 éves) lakosság esetében a hiányzó általános iskolai végzettség, valamint - a helyi és a térségi foglalkoztatási lehetőségekhez illeszkedően - minél több személy esetében OKJ-szintű végzettség megszerzése.

XI. Foglalkoztatás elősegítése