Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen - EFOP-1.6.2-16-2017-00011