Cigánypasztorációs tevékenység EGYH-KCP-18-P-0036, Pályázó szervezet: Kaposfői Római Katolikus Plébánia

Kaposfőn és a környező településeken már 25 éve zajlik az ott élő cigányság körében közösségformáló és fejlesztő tevékenység, Somos László római katolikus plébános vezetésével.

A cigánypasztorációs tevékenységek által leginkább érintett települések: Kaposfő, Kaposmérő, Kiskorpád, Kisasszond, Gige, Csököly, Jákó, Rinyakovácsi községek területe, 2018-tól Somgysárddal kiegészülve. Az adott területen kb. 1200-1300 fő cigány ember él, nagyobb részük a falvakban integráltan, kisebb részük szegregált telepeken.

A támogatási időszakra vonatkozóan két fő célterületen zajlottak tevékenységek: oktatási területen (Kaposfő – tanoda program), szociális területen (közösségi házak – Kaposmérő-Baglas, Kaposfő-Vadászdomb, Somogysárd, mindez Kaposfő központtal).

Oktatási téren: a szervezetünk által működtetett tanoda 15. éve működik, a benne résztvevő tanulók között évfolyamismétlésre nem került sor, mindegyikük továbbtanult.

Szociális téren: a közösségi házakban megvalósult tevékenységek:

 • közösségi házak működtetése napi 8-10 órás nyitvatartással
 • telepi szociális munka végzése, folyamatos jelenléttel a helyszíneken
 • tanácsadások biztosítása (jogi, pszichiátriai, mentálhigiénés, életvezetési, gyermekgondozási, nevelési, stb.)
 • krízishelyzetek elhárítása (élelmiszer, tűzifa, ruhaadomány)
 • lakások alacsony komfortfokozatából eredő hátrányok csökkentésére irányuló tevékenységek (tisztálkodási-, fürdetési lehetőség biztosítása, mosógéphasználat biztosítása, hajvágás)
 • adományok koordinálása (élelmiszer, tartós élelmiszer, ruha, ágynemű, törölköző, pelenka, bútor, tanszer, stb.)
 • a telepeken a házakhoz tartozó területeken kiskertek létesítése és gondozása
 • előadások szervezése (pl. egészséges gyermektáplálás, háztáji gazdálkodás, érdekvédelem, mentálhigiéné, stb.)
 • kapcsolattartás a szociális háló tagjaival, kölcsönös párbeszéd elősegítése
 • jövedelmi színvonal emelkedését célzó tevékenységek (munkába állás segítése: közmunka-programok, kompetencia-képzések, iskolázottsági mutatók javítása: jelenleg 4 fő vesz részt az alapfokú képzettség megszerzésére irányuló, levelező képzésben)
 • gyógyszerek kiváltása
 • értelmes és tartalmas szabadidős programok szervezése, pl. játszóházak, kézműves foglalkozások, nyári tábor, stb.
 • közösségfejlesztés programokon keresztül (pl. ünnepek megtartása – húsvét, karácsony, farsang, anyák napja, gyereknap, stb., hagyományápoló rendezvények – Cigány Családos Nap, Búcsú, stb.)

Az érintett közösség körében a vizesblokk által nyújtott szolgáltatások igénybevétele igen intenzív, határozottan hozzájárul a közösség higiéniai körülményeinek javulásához.

A segítő munka egésze keresztényi légkörben valósul meg, a tevékenységek folyamatosan hitéleti elemekkel egészülnek ki: egyházi ünnepek megünneplése, hozzájuk kapcsolódó műsorok szervezése, szentségekre való felkészítés és hitoktatás felnőtteknek is, egyházi cigány énekkar működése, egyházi énekek éneklése cigány nyelven is, zarándokutak szervezése, stb.

A támogatási időszakban az alábbi közösségi programok valósultak meg:

 • 2018. február: farsangi ünnepségek
 • 2018. február: hamvazás (hamvazószerda)
 • 2018. március: húsvéti ünnepségek
 • 2018. május: anyák napi ünnepségek
 • 2018. június: gyermeknapi programok
 • 2018. június: nyári táborok
 • 2018. szeptember: búcsúk (családos napok) megünneplése a közösségi házakban
 • 2018. szeptember: Cigány Ifjúsági Találkozó
 • 2018. október: Halottak napi megemlékezés
 • 2018. november: Alsószentmártoni búcsún való részvétel
 • 2018. december: Mikulás napi ünnepség, karácsonyi ünnepség
 • 2019. január-február: farsangi ünnepségek
 • 2019. március: hamvazás
 • 2019. március: családi nap a tanodában
 • 2019. április: húsvéti ünnepségek, közös kirándulás
 • 2019. április: Roma nap Somogysárdon
 • 2019. május: Pápai Nuncius látogatása Baglason
 • 2019. május: anyák napi ünnepségek