Baglasi Közösségi Ház

 

Munkatársak:

 • Horváth Ágnes 
 • Horváth Andrea - Start asszisztens ( EFOP-162)
 • Fülöp Zoltán - Szociális munkás ( EFOP-162)
 • Fónai Szabolcs - Szociális munkás ( EFOP-162)

Elérhetőség: 30/38-38-799

Szolgáltatások:

 • szociális munka, életminőség javítását célzó tevékenységek
 • közösségfejlesztő tevékenységek, hagyományápolás
 • szabadidős programok szervezése
 • iskolai felzárkóztató tevékenységek, kompetenciafejlesztés
 • mosási és tisztálkodási lehetőség biztosítása
 • hiányzó szolgáltatások pótlása
 • adományok közvetítése (ruha, gyógyszer, élelmiszer, lakásfelszerelés)
 • "biztos kezdet" szemléletének közvetítése

Baglas-puszta Kaposmérő község közigazgatási területén fekszik,a községtől 2,5 km-re északra. A pusztát közvetlenül egy térségi összekötő úton lehet megközelíteni, mely Kaposmérő és Hetes településeket köti össze. Legközelebbi települések: Kaposmérő: 2,5 km, Hetes 4 km, Kaposvár 15 km.

Baglas-pusztán jórészt cigány származású emberek élnek, arányuk 94%. A nem cigány lakosok aránya 4%.

Az alapítvány pillanatnyilag két szociális munkásával van jelen a pusztán, ahol szociális és esélyegyenlőségi programot végez a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány.

A program fő célkitűzése a cigány családok szociális támogatása, segítése, illetve a már működő szociális figyelőrendszer koordinálása és működtetése. A hatékonyság érdekében két irányban próbálunk fejleszteni. Egyrészt igyekszünk teljesebb képet kapni a mikrotérség cigány családjainak szociális- és gazdasági helyzetéről, az általános életviteléről, életminőségéről. Próbálunk teljesebb képet kapni a térségben működő intézmények, hivatalok, önkormányzatok által biztosított szociális- és gazdasági támogatásokról, országos és európai uniós programokról, melyek segítségével a célcsoport életminősége, szociális helyzete javulhat. Fokozott figyelmet kívánunk fordítani a családok és az intézmények, hivatalok közötti közvetítő szerepre is. A tevékenység érdekében megnöveljük a család-, intézmény-, hivatallátogatások számát. A másik fejlesztendő irány az adományok összegyűjtése, illetve szétosztása. Igyekszünk a térségben megtalálni a társadalom azon tagjait, akik érzékenyen reagálnak az általunk támogatott célcsoport problémáira és velünk együtt a megoldást is szeretnék megtalálni. Ez a tevékenység elsősorban új, térségi és magyarországi adományozók felkutatásával, a közreműködő önkéntesek létszámának növelésével, illetve külföldi adományozók bevonásával valósítható meg. További programelemek: prevenciós célú egészségügyi-, életviteli- és mentálhigiénés előadások szervezése, kapcsolattartás az iskolák tanári karával, gyermekvédelmi felelősökkel, a családok értesítése és segítése a diákot megillető juttatásokhoz, pályázatokhoz való hozzáférésben.

Állandósult baglasi közösségi programjaink:

 • Február: Farsang
 • Március-április: Húsvét
 • Május: Anyák napja
 • Június: Gyereknap, Tábor
 • Szeptember: Búcsú
 • December: Mikulás, Karácsony