Délutáni tanoda projekt működtetése a kaposfői mikrotérségben (TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0140)

A közösségfejlesztés, illetve a cigány gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos nevelési tevékenységek főként a Kaposfői Római Katolikus Plébánia udvarán található közösségi házban folynak és a következő főbb tevékenységeket foglalják magukban:

 • Halmozottan hátrányos helyzetű iskolás gyerekek alkalmassá tételének és személyiségének fejlesztése, szocializációjának, társadalmi integrációjának, valamint a napi tanulásának segítése.
 • Kulturális értékek megismertetése, segítség a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
 • Családok szociális támogatása, segítése egy szociális figyelőrendszer koordinálásával, működtetésével.
 • A cigány családokban élő gyerekek megkapják a képességeik minél teljesebb kibontakoztatásához szükséges segítséget, hogy lehetőleg érettségizett munkavállalóként jelenhessenek meg a munkaerőpiacon.
 • A családok belső erőforrásainak növelése, a szülők és az intézmények közötti kommunikáció javítása, a szociális támogató hálózat megerősítése.
 • A gyerekek alkalmassá tétele emberi és állampolgári jogaik kifejezésére, hogy lehetővé váljon számukra az igényeiknek, elvárásaiknak megfelelő emberi életpálya kiteljesítése.
 • A tanoda szemléletének elterjesztése, szélesítése.
 • Az integrált programok révén reális kép alakulhat ki a külső környezetben, amely hosszú távon a szociokulturális különbségekből adódó esélykülönbségek csökkentését eredményezheti.

Tanulási képességek fejlesztése

 • A célcsoport sztenderdizált tudásszint felmérését, a meglévő egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatát és továbbfejlesztését (a felmért képességek és készségek ismeretében), a tanulók egyéni órarendjének kidolgozását, a mentorok munkájának meghatározását a tanodásokkal közösen a pályázati program indításakor végezzük el.
 • A fiatalok tanodai szerződéseit az őket tanító pedagógusok véleményét és iskolai teljesítményeiket figyelembe véve, családlátogatások alkalmával kötjük meg, számukra elérhető célokat tűzünk ki.
 • Mentori rendszert dolgozunk ki, amelynek lényege, hogy a diákok egyéni szimpátia alapján válasszanak maguknak mentort.
 • A képességek és készségek fejlesztését projektmódszer keretében valósítjuk meg, annak végrehajtását a diákokkal kialakítandó mérési-értékelési rendszer alapján mérjük.

A tanodai projekt során a frontális munka szinte teljesen feledésbe merült. A tanulást kisebb csoportokban végezzük, illetve párban, a felzárkóztatást, fejlesztést egyénileg. Arra törekszünk, hogy felelősségteljes fiatalok hagyják el az általános iskolát, így választva szakmát és párt. Hogy egyénenként hasznos,aktív részei legyenek társadalmunknak.

Gyermekeinknek a felzárkóztatás, fejlesztés mellett biztosítunk lehetőséget a hasznos szabadidő eltöltésére, kikapcsolódásra. Délután a tanoda egy biztos pont a csavargás helyett, ahova be lehet térni beszélgetni, tanácsot kérni, házi feladatot csinálni, vagy csak úgy pihenni, a többiekkel lenni. Nyáron táborokat tartunk, tanévközben foglalkozásokat igény szerint.

Segítségünk, nevelésünk nem vezetés és irányítás, hanem az önállóság optimális figyelembevételére irányul.

Jelenleg közel 60 általános iskolás korú cigány gyermek jár a tanodába.

Eredmények a cigány gyerekek iskolai teljesítményét illetően:

 • A Tanoda-program ideje alatt a helyi általános iskolában tanuló cigány gyerekek közül senkit nem kellett osztályismétlésre kötelezni.
 • A végzős tanulók mindegyike szakmát- és/vagy érettségit adó középiskolában tanult tovább.
 • Az általános iskolából a lemorzsolódás aránya 0-ra csökkent. 
 • A tanodai programban résztvevő tanulók tudásszintjének javulása a megismételt sztenderdizált felmérés alapján szignifikánsan kimutatható. 
 • Láthatóan változik a fiatalok életről kialakított elképzelése, melyben már nem a segélyekből való megélést helyezik előtérbe, hanem azt, hogy szakmát tanuljanak, jobb képességűek érettségit szerezzenek és elhelyezkedjenek dolgozni, amiből eltarthatják leendő családjaikat. 
 • Ebből adódóan lett céljuk, tehát élhető, minőségi életre törekednek, melyhez mi minden "mankót" megadunk a számukra, követjük és segítjük őket, amíg lehetséges.

Dokumentumok: