Kaposfő Vadászdombi Közösségi Ház

Munkatársak:

 • Antal Teréz Erzsébet - Szociális munkás (EFOP-142)
 • Pfeifer Alexandra

Elérhetőség: 30/485-0139

Szolgáltatások:

 • szociális munka, életminőség javítását célzó tevékenységek
 • közösségfejlesztő tevékenységek, hagyományápolás
 • szabadidős programok szervezése
 • iskolai felzárkóztató tevékenységek, kompetenciafejlesztés
 • mosási és tisztálkodási lehetőség biztosítása
 • hiányzó szolgáltatások pótlása
 • adományok közvetítése (ruha, gyógyszer, élelmiszer, lakásfelszerelés)
 • "biztos kezdet" szemléletének közvetítése

A közösségi ház a Római Katolikus Egyház tulajdona, felújítását és átalakítását a Kaposfői Római Katolikus Plébánia végezte a TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002 jelű pályázat támogatásából.  A műszaki átadás 2013 nyarán megtörtént, a közösségi ház működése ezt követően kezdetét vette. A program elsődleges célcsoportját a kaposfői Vadászdombon élő cigány közösség tagjai alkotják, akik a köszörűs népcsoporthoz tartoznak. A közösség kb. 100-110 főből áll, melynek 45%-a kiskorú.

A vadászdombi terület a falu belterületén található, a főútról nyíló mellékutca, melynek nincs szilárd burkolata (földút). Szegényes infrastruktúra jellemzi, áramszolgáltatás és vezetékes ivóvíz elérhető. A lakáskörülmények rendkívül rosszak, a lakóházak lepusztultak, kis alapterületen néha több család is együtt él. (Néhány évtizeddel ezelőtt ezek a családok még sátrakban laktak, mára mindenki házban él.)
A telepen jellemző  magas munkanélküliségen a „Start munkaprogram” enyhített, melyben többen is részt vesznek.

A cigány nyelvet az idősebbek még ismerik és használják, a fiatalabbak inkább csak értik, de a magyar nyelvet használják. A cigány zene és cigány tánc azonban a fiatalabbak között  is élő, szívesen művelik. A képzőművészeti ágak közül a kosárfonás és a vesszőseprű készítés a legismertebb műfaj, mely a mai napig jellemző tevékenység. (Jövedelemforrás is egyben.)

Állandósult kaposfői közösségi programjaink:

 • Február: Farsang
 • Március-április: Húsvét
 • Május: Anyák napja
 • Június: Gyereknap, Tábor
 • Szeptember: Búcsú
 • December: Mikulás, Karácsony