Bemutatkozás

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2007. február 12-én jött létre. Alapító Varga László plébános. Az alapítvány egy nonprofit szervezet, mely adományokból és pályázatokból tartja fent magát. A kuratórium elnöke a mindenkori kaposfői plébános, jelenleg Somos László.

Tagok:

 • Radnai István (kutatómérnök-Kaposvári Egyetem)
 • Putz András (pszichopedagógus)
 • Dr. Rangits Gábor (középiskolai tanár) 

Az elmúlt évek sikeres HEFOP pályázatainak köszönhetően az iskolai előmenetelt segítő TANODA programot indítottunk be, és a Kaposmérőhöz tartozó BAGLAS pusztán szociális házat építettünk, melyek azóta is sikeresen működnek. Az alapítvány működési területe Kaposfő, Kaposmérő, Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Csököly és Rinyakovácsi községek.

Az alapítvány célja a cigány kisebbség, ezen belül az iskoláskorú korosztályok helyzetének javítása. A különböző hátrányok egyik sűrűsödési pontja kétségtelenül a közoktatási rendszer. A problémák megoldása érdekében a kaposfői Római Katolikus Plébánián 15 éve folyik az ott élő cigány kisebbség körében közösségformáló és fejlesztő tevékenység. E tevékenység hatékonyabbá tételének érdekében és a kaposfői mikrotérség cigány népességének segítésére, közösségfejlesztésre és a gyerekek tanulásának támogatására, szociális- és jogi ellátására jött létre az alapítvány.

A közösségfejlesztő tevékenységet, az egyéni, iskolán kívüli fejlesztést az alapítvány munkatársai végzik.

Munkatársaink:

 • Somos László - plébános, kuratóriumi elnök
 • Gyuricsán Andrea - gyógypedagógus
 • Horváth János
 • Horváth Lászlóné - közösségi mentor Kaposfő - Vadászdomb
 • Horváthné Károlyi Ágnes - közösségi mentor Baglas
 • Károlyi Dávid
 • Orsós Renáta - pedagógus Kaposfő - Vadászdomb
 • Puskásné Sárközi Erzsébet - asszisztens
 • Soós Tamás - közösségi mentor Baglas
 • Szabóné Kiss Vincze Mónika - szociális munkás
 • Tátrai Tamás - pedagógus
 • Visnyei Gábor - nevelő