Somogysárdi Közösségi Ház

 

 

Munkatársak:

  • Czincz Krisztián - Szociális munkás (EFOP-142)
  • Horváth Ramóna - Szociális asszisztens

Szolgáltatások:

  • szociális munka, életminőség javítását célzó tevékenységek
  • közösségfejlesztő tevékenységek, hagyományápolás
  • szabadidős programok szervezése
  • iskolai felzárkóztató tevékenységek, kompetenciafejlesztés
  • mosási és tisztálkodási lehetőség biztosítása
  • hiányzó szolgáltatások pótlása
  • adományok közvetítése (ruha, élelmiszer, lakásfelszerelés)
  • "biztos kezdet" szemléletének közvetítése

A Közösségi Ház 2018. júliusában nyitott meg, azóta áll a közösség szolgálatába.

A program fő célkitűzése a cigány családok szociális támogatása, segítése, illetve a már működő szociális figyelőrendszer koordinálása és működtetése. A hatékonyság érdekében két irányban próbálunk fejleszteni. Egyrészt igyekszünk teljesebb képet kapni a mikrotérség cigány családjainak szociális- és gazdasági helyzetéről, az általános életviteléről, életminőségéről. Próbálunk teljesebb képet kapni a térségben működő intézmények, hivatalok, önkormányzatok által biztosított szociális- és gazdasági támogatásokról, országos és európai uniós programokról, melyek segítségével a célcsoport életminősége, szociális helyzete javulhat. Fokozott figyelmet kívánunk fordítani a családok és az intézmények, hivatalok közötti közvetítő szerepre is. A tevékenység érdekében megnöveljük a család-, intézmény-, hivatallátogatások számát. A másik fejlesztendő irány az adományok összegyűjtése, illetve szétosztása. Igyekszünk a térségben megtalálni a társadalom azon tagjait, akik érzékenyen reagálnak az általunk támogatott célcsoport problémáira és velünk együtt a megoldást is szeretnék megtalálni. Ez a tevékenység elsősorban új, térségi és magyarországi adományozók felkutatásával, a közreműködő önkéntesek létszámának növelésével, illetve külföldi adományozók bevonásával valósítható meg. További programelemek: prevenciós célú egészségügyi-, életviteli- és mentálhigiénés előadások szervezése, kapcsolattartás az iskolák tanári karával, gyermekvédelmi felelősökkel, a családok értesítése és segítése a diákot megillető juttatásokhoz, pályázatokhoz való hozzáférésben.

Állandósult sárdi közösségi programjaink:

Február: Farsang
Március-április: Húsvét
Május: Anyák napja
Június: Gyereknap, Tábor
Szeptember: Búcsú
December: Mikulás, Karácsony