Jövőt gyermeinknek! Összefogás a Kaposvári Járásban - EFOP-1.4.2-16-2016-00026

A kedvezményezett neve: Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány
A projekt címe: Jövőt Gyermekeinknek - Összefogás a kaposvári járásban - konzorciumi partnerként
A szerződött támogatás összege: 400.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban):100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00026

A projekt bemutatása:

A Kaposvári járásban a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a volt Kadarkúti kistérségben megvalósult projekt kapcsán pályázhat az integrált térségi gyermekprogramra. Az elődprojekt által érintett 23 településsel szemben 78 település vonatkozásában kerültek tervezésre a megvalósítandó tevékenységek.

A tervezés során célkitűzés volt, az elődprojekt eredményeire épülő, a járás minden települését elérő, és a hiányzó szolgáltatások elérését biztosító szolgáltatási elemek kialakítása, a területen működő család- és gyermekjóléti szolgálatok és a lakosság által kitöltött kérdőívek válaszainak figyelembevételével.

A tervezett projekt konzorciumi partnerrel valósul meg. A konzorciumi partner a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány, mely két esélypontot működtet a projekt keretében: Kaposfőn és Somogysárdon.

Az elődprojekt esetében Ifjúsági Pontként, illetve Közösségi Szolgáltatóként működő bázisoknál „Esélypontok” működtetése szükséges az alábbi településeken: Kaposfő, Somogysárd, Gige, Hedrehely és Mike településeken. Az „Esélypontokon” egy-egy főállású közösségi tér munkatárs vezetésével valósul meg a szakmai munka.

„Közösségi tér” működtetése szükséges Pálmajor községben és Kaposváron a Sörház utcában (EFOP-2.1.2-16-2019-00135 sz. projekt keretében kialakításra kerülő épületben). A „Közösségi terek” bővebb szolgáltatást nyújtanak az esélypontokénál, így egy-egy fő felsőfokú végzettségű közösségi tér vezető és egy-egy fő középfokú végzettségű közösségi tér munkatárs vezeti és segíti a szakmai munkát. A két „közösségi tér” kifejezetten szegregált területeken kerül kialakításra, Pálmajor községben és Kaposvár szegregált területén, a „Cseri városrészben”, a Sörház utcában. A közösségi terek a gyermek- és ifjúsági programokon túl a szülők számára biztosítják a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat is.

Az esélypontok és a közösségi terek lehetőséget kínálnak a helyi fiatalság és a lakosság közösségi életének szervezésére, szabadidejük hasznos eltöltésére, közösségi rendezvényekre, mozgásos elfoglaltságot, kézműves foglalkozásokat, tanulást segítő tevékenységekre.

Mobil-team szolgáltató szakemberekkel kívánja a hiányzó szolgáltatásokat biztosítani a projekt a járás 78 településén. A mobil szolgáltató szakemberek: gyógypedagógus, pszichológus, gyermekorvos, mentálhigiénés szakember, védőnő, szociális munkás.

A szakmai vezető felelős a tervezett tevékenységek megvalósulásáért, illetve ő koordinálja a projektben dolgozó szakemberek munkáját, vezeti a Gyerekesély Irodát.  A Kaposváron működő Gyerekesély Irodában team ülések zajlanak, havi projektértekezletek kerülnek összehívásra ezzel a helyszínnel, és itt történnek a bizottsági és albizottsági ülések is.

A felsőfokú szociális szakember prevenciós és pályaorientációs feladatot lát el a járás stratégiailag fontos iskoláiban (Csököly, Igal, Gölle, Kaposvár – II. Rákóczi  Ferenc és Gárdonyi Géza Tagiskolák).

A szakmaközi hálózatok működtetése céljából a család- és gyermekjóléti központ havi esetmegbeszélő team-ét összehangolja a GYEP dolgozóinak team-ével, a mikrotérségi szinten dolgozó szakemberek között munkacsoportokat alakít, és negyedévente szakmai megbeszélést szervez, félévente 1-1 helyszínre meghívja őket. Emellett a GYEP-es dolgozók számára a projektben szakmai műhelyeket szervez, a társszakmák képviselőivel szakmai fórumokra, két szakmai konferenciára is sor kerül. Szupervízió és a segítői kompetenciák fejlesztését szolgáló képzési lehetőségek is adottak lesznek.

A nyári iskolai szünetben a projekt egyrészt csatlakozik a család- és gyermekjóléti szolgálatok által szervezett napközikre, táborokra, másrészt maga is szervez kirándulásokat.

A projekten belül ún. mini projektek szerveződnek a szülők számára, az óvodás kor alatti gyermeket nevelő családokra fókuszálva. Az alábbi tematikus évek körében: 1. Babavárás éve, 2. Születés éve, 3. Babagondozás éve, 4. Mese éve, 5. Apukák, nagyszülők éve. Az ESÉLYPONTOKON és a KÖZÖSSÉGI TEREKEN tematikus csoportmunkában havi 1 alkalommal az adott év témájához kapcsolódva várják az érdeklődőket a megvalósítók. A tematikus évek lezárása a projekt szakembereinek és az érintett célcsoportnak a részvételével történik.

A nyújtott szolgáltatási elemekkel az ellátási területen élő gyermekek és szüleik hatékony támogatása valósul meg, a gyermekek életminősége esélyei javulnak.